Algemeen reglement

Home  /  Algemeen reglement

Algemeen reglement Atelier Nina Moon schildercursussen 2021 – 2022

Wat leuk dat u/ uw kind mee doet met de schilderlessen! We hebben de regels van het Atelier duidelijk op een rijtje gezet. Dan kunnen we weer met een gerust hart starten met de schilderlessen en mooie kunstwerken maken!

Hieronder vind u alle belangrijke zaken terug. Mocht u hierover vragen hebben, dan stel ze gerust.

Inschrijving en plaatsing cursisten

Na aanmelding wordt de dag en het tijdstip bepaald wanneer de cursist start in de groep. De aanmelding brengt een betalingsverplichting met zich mee zoals in dit reglement beschreven en voor de duur zoals afgesproken. Ook wordt er van te voren gesproken over bijzonderheden die mogelijk betrekking hebben op de cursist. Mochten deze er zijn, dan is het handig om dit van te voren kenbaar te maken.

Betaling cursusgeld en berekening

Betaling van het cursusgeld geschiedt in 11 termijnen (sept, okt, nov, dec, jan, feb, mrt, april, mei, juni, juli). Schoolvakanties zijn niet inbegrepen en deze zijn verrekend met het totaal aantal lessen per jaar.

Het cursusbedrag voor kinderen (lagere school leeftijd) voor het komende seizoen 2021-2022 is als volgt: op basis van €11,75 per les en in termijnen van 11 maanden: (sept, okt, nov, dec, jan, feb, mrt, apr, mei, juni, juli).

 • Dinsdag 37 lessen € 39,50 per maand
 • Woensdag 37 lessen € 39,50 per maand
 • Donderdag 37 lessen € 39,50 per maand
 • Vrijdag 37 lessen € 39,50 per maand
 • Zaterdag 35 lessen € 37,40 per maand

Het cursusbedrag voor kinderen (middelbare school leeftijd) voor het komende seizoen 2021-2022 is als volgt: op basis van € 12,25 per les en in termijnen van 11 maanden:

 • Dinsdag 37 lessen €41,20 per maand
 • Woensdag 37 lessen € 41,20 per maand
 • Donderdag 37 lessen € 41,20 per maand
 • Vrijdag 37 lessen € 41,20 per maand
 • Zaterdag 35 lessen € 39,- per maand

  Voor kinderen die om de 14 dagen komen schilderen, geldt een tarief per les van:

 • € 12,25 voor kinderen van de lagere school
 • € 12,75 voor kinderen van de middelbare school

  Het cursusbedrag voor volwassenen voor het komende seizoen 2021- 2022 is als volgt: € 21,00 per les (incl. btw).
  Deze lessen worden in overleg gepland.

  Facturen worden voor de eerste van de maand per e-mail verstuurd en dienen binnen 7 dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL97INGB0688129757 t.n.v. A.J.M. Aarts.

  Cursisten vanaf 21 jaar en ouder betalen 21% btw.

  Een verrekening kan plaatsvinden wanneer er gedurende het cursusjaar wordt overgestapt naar een andere cursusdag in de week. Op sommige cursusdagen zijn er meer of minder lessen dan op andere cursusdagen. Dit verschil wordt dan ook verrekend.

  Bij conflicten over betalingen is er een regeling getroffen bij GGN incasso te Nijmegen. Zij innen in dat geval het cursusgeld. Houdt rekening met extra kosten.

  Opzeggen kan per maand. Houdt rekening met het verrekenen van de totaal afgenomen lessen. Dat betekent dat er achteraf een verrekening plaatsvindt. Het kan zijn dat er bijbetaald moet worden, of er wordt geld teruggestort. Dit is afhankelijk van het totaal afgenomen lessen na de opzegging.

Ziekte of verhindering

Bij ziekte of verhindering van een cursist wordt het gewaardeerd dit zo spoedig mogelijk (minimaal 1 dag van te voren) door te geven. Bij te late, of zonder afmelding, komt de les te vervallen.

Voor de cursisten die een volledig seizoen schilderlessen volgen, geldt een maximum van 3 lessen per jaar om in te halen of te ruilen bij verhindering. Daarna is er geen mogelijkheid meer om lessen in te halen of te ruilen.

Groepsapp

Bij inschrijving wordt u als ouder/cursist toegevoegd aan de betreffende groepsapp. Hierin worden berichten van de lessen geplaatst welke van toepassing zijn op deze groep. Antwoord geven op deze berichten graag liever via een persoonlijk bericht.

Opzegtermijn

Er geldt een opzegtermijn van één maand, voorafgaande aan de 1e van de volgende maand.

Tijdsduur schilderlessen

Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar: 1,5 uur Kinderen vanaf 12 jaar: 1 uur en 45 minuten Volwassenen: 2,5 uur

Houdt met het ophalen van uw kind rekening met deze tijden.

Vakanties 2021

Herfstvakantie

zondag 24 oktober t/m zondag 31 oktober

Kerstvakantie

vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari

Vakanties 2022

Carnavalsvakantie

zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart

Meivakantie

zondag 24 april t/m zondag 8 mei

Hemelvaart

Dinsdag 24 mei t/m zaterdag 28 mei

Zomervakantie

zaterdag 16 juli t/m zondag 4 september

Overmacht

Ingeval van overmacht behoudt Atelier Nina Moon zich het recht om de cursus, workshop of het kinderfeestje:

 • te verplaatsen naar een andere locatie (binnen Venlo);
 • online voort te zetten in een digitale omgeving;

te verplaatsen naar andere dag in de week en/of naar een andere datum en tijdstip in de vakantieperiode.

De inhaalperiode loopt maximaal tot en met de eerste week van de zomervakantie. Daarna is er geen mogelijkheid meer om de lessen in te halen. Bovengenoemde mogelijkheden worden zo spoedig als mogelijk aangeboden via de e-mail of in de groepsapp en natuurlijk in onderling overleg afgesproken.

Privacyverklaring

 

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Atelier Nina Moon vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Atelier Nina Moon registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor dienstverlening. We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:

 • Als u ons daartoe machtigt
 • Als de wet ons daartoe verplicht

Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven.

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Inzage en correctie

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren, bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, doordat u stopt met de schilderlessen, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt.

Atelier Nina Moon

Ankie Aarts Bolwaterstraat 30 5911 GC Venlo

Nieuw adres (geplande start vanaf Januari 2022) Maaskade 33
5911EX Venlo

06-48473782