Algemeen reglement

Home  /  Algemeen reglement

Algemeen reglement Atelier Nina Moon schilderscursussen 2019-2020

Inschrijving en plaatsing cursisten:
In overleg wordt de dag en de tijd bepaald wanneer de cursist start in de groep.
Ook wordt er van te voren gesproken over bijzonderheden die betrekking hebben op de cursist. Mochten deze er zijn, is het handig dit van te voren kenbaar te maken.

Indien de aanmelding per mail leidt tot deelname aan de schilderlessen, brengt dit een betalingsverplichting met zich mee.
Na inschrijving verbindt de leerling zich voor de duur aan de cursus, zoals per mail afgesproken met elkaar en aan de regels die gelden in het Atelier.

Betaling cursusgeld en berekening:
Betaling van het cursusgeld geschiedt in 11 termijnen (sept, okt, nov, dec, jan, feb, mrt, april, mei, juni, juli).
Schoolvakanties zijn niet inbegrepen en deze zijn verrekend met het totaal aantal lessen per jaar.

Facturen worden voor de eerste van de maand per e-mail verstuurd.
Deze dienen binnen 7 dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL97INGB0688129757 t.n.v. A.J.M. Aarts. Cursisten vanaf 21 jaar en ouder betalen 21% btw.

Bij conflicten over betalingen is er een regeling getroffen bij GGN incasso te Nijmegen.
Zij innen dan het cursusgeld. Houdt rekening met extra kosten.

Het cursusbedrag voor kinderen (lagere school leeftijd) voor het komende seizoen 2019-2020 is als volgt op basis van €10,75 per les en in termijnen van 11 maanden: (sept, okt, nov, dec, jan, febr, mrt, apr, mei, juni, juli)
• Dinsdag 39 lessen € 38,- per maand
• Woensdag 39 lessen € 38,- per maand
• Donderdag 39 lessen € 38,- per maand
• Vrijdag 39 lessen € 38,- per maand
• Zaterdag 37 lessen € 36,- per maand

Het cursusbedrag voor kinderen (middelbare school leeftijd) voor het komende seizoen 2019-2020 is als volgt op basis van € 11,25 per les en in termijnen van 11 maanden:
• Dinsdag 39 lessen € 40,- per maand
• Woensdag 39 lessen € 40,- per maand
• Donderdag 39 lessen € 40,- per maand
• Vrijdag 39 lessen € 40,- per maand
• Zaterdag 37 lessen € 38,- per maand

Voor kinderen die om de veertien dagen komen schilderen, geldt een nieuw tarief per les van:
€11,25 voor de lagere school
€11,75 voor de middelbare school

Verhindering of ziekte van docent of leerling:
Bij ziekte of verhindering van een leerling vraag ik u om mij zo spoedig hiervan op de hoogte te stellen. Bij ziekte of verhindering van mijn kant, zal ik de ouder/cursist zo spoedig mogelijk inlichten over eventuele uitval van lessen.
Voor de cursisten geldt een maximum van 3 lessen per jaar, die je kunt gebruiken om in te halen of te ruilen bij afwezigheid. Daarna is er geen mogelijkheid meer om lessen in te halen of te ruilen.

Groepsapp:
Bij inschrijving wordt de ouder/cursist toegevoegd aan de betreffende groepsapp.
Hierin worden berichten van de lessen gezet die van toepassing zijn op uw groep.
Antwoord geven op deze berichten graag via een persoonlijk bericht aan mij.

Opzegtermijn:
Er geldt een opzegtermijn van één maand, voorafgaande aan de 1e van de volgende maand.

Tijdsduur schilderlessen:
Kinderen van 6 jaar t/m 12 jaar: 1,5 uur
Kinderen vanaf 12 jaar: 1 uur en 45 minuten
Houd met het ophalen van uw kind rekening met deze tijden.

Vakanties 2019
Gedurende onderstaande vakanties vinden er geen lessen plaats.

Herfstvakantie
Maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober

Kerstvakantie
Maandag 24 december t/m zondag 5 januari 2019

Vakanties 2020
Carnaval
Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart

Meivakantie
Woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei

Bevrijdingsdag
Dinsdag 5 mei

Hemelvaart
Dinsdag 19 mei t/m zaterdag 23 mei

Zomervakantie schilderlessen (Atelier is wel geopend voor dagbesteding)
Maandag 6 juli t/m zondag 23 augustus

Privacyverklaring
Privacy en het gebruik van uw gegevens
Atelier Nina Moon vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk.
Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.
Atelier Nina Moon registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor dienstverlening.
We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:
• Als u ons daartoe machtigt
• Als de wet ons daartoe verplicht
Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens.

Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven.
Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook voor partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Inzage en correctie
U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren, bij ons opvragen.
Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, doordat u stopt met de schilderlessen, worden deze vernietigd.

Beveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt.

Ankie Aarts eigenaresse Atelier Nina Moon

Atelier Nina Moon | Bolwaterstraat 30 | 5911 GC Venlo | 06 48 47 37 82 | info@ninamoon.nl |
KvK: 12062840 | BTWnr: NL160931502B01 | IBAN: NL97 INGB 0688 1297 57